3 مرداد 1403

بازی‌ های احساسات

نویسنده: طاهره شفیعی

21 تیر 1402

پس از بلندخوانی کتاب «کلاه شادی» فعالیت‌های زیر پیشنهاد می‌شود:

فعالیت اول: با بچه‌ها در مورد احساسات و هیجاناتی که در طول داستان تجربه کردند گفتگو کنید و از آنان بخواهید با حرکات صورت هر یک از آنها را نشان بدهند.

فعالیت دوم: با استفاده از کاغذ رنگی و چسب و قیچی صورتک‌هایی را به شکل احساسات مختلف (غم، شادی، ترس، خشم و …) بسازید و از بچه‌ها بخواهید آنها را نام گذاری کنند. سپس آنها را درون جعبه‌ای قرار دهید و هر بار یکی از آنها را از جعبه خارج کنید و به بچه‌ها نشان دهید و از آنها بخواهید به شکل همان صورتک درآیند.

فعالیت سوم: با استفاده از مقواهای رنگی و چسب و قیچی به همراه بچه ها کلاه‌های مختلفی بسازید و هرکس به سلیقه خودش آن را تزیین کند. سپس با تقسیم نقش‌ها نمایش همین داستان را بازی کنید.

خبرهای مرتبط

نشانی: خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، خیابان اندیش، بعد از تالار سبز، جهاددانشگاهی واحد اصفهان