8 اسفند 1402

کارگاه نبایدهای روش کیفی برگزار شد

21 آذر 1402

نویسنده: ریحانه سادات سجادی

به گزارش روابط عمومی جهادانشگاهی واحد اصفهان، در این کارگاه نیم‌روزه که جمعی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی حضور داشتند، دکتر مهدی ژیانپور دانش‌آموخته جامعه‌شناسی و عضو هیات علمی جهاددانشگاهی با اشاره به اینکه از دوره معرفی و ترویج رویکرد کیفی به تحقیقات عبور کرده‌ایم و در دوران تثبیت این رویکرد هستیم، تاکید کرد در این مرحله جدید مهم‌ترین عاملیت، جلوگیری از وقوع خطاهای بزرگ در انجام مطالعات کیفی است.

همچنین در این کارگاه چهار ساعته مطالبی در خصوص ویژگی‌های یک کاوشگر کیفی، موضوعات متناسب با رویکرد کیفی، اهمیت مسیر و کیفیت آن، لزوم پرداختن به یک مفهوم در مطالعات کیفی، ضرورت پایبندی به الزامات سنت‌های رویکرد کیفی، حساسیت به عنوان مطالعه و حفظ مرزهای واژگانی، بلاغی و منطقی مطالعات کیفی به اشتراک گذاشته شد.

خبرهای مرتبط

نشانی: خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، خیابان اندیش، بعد از تالار سبز، جهاددانشگاهی واحد اصفهان