24 فروردین 1403

4 رقابت تا فینال مرحله استانی مسابقات مناظره دانشجویان در اصفهان

30 بهمن 1402

نویسنده: طاهره شفیعی

مناظره اول

اولین مناظره بین گروه‌های «ایران من» (دانشگاه آزاد واحد شهرضا) و «گفتمان» (دانشگاه اصفهان) اجرا شد. در این مناظره بحث بر سر گزاره  «مهاجرین غیرقانونی، تهدید امنیتی اول دهه آینده ایران خواهند بود» قرار گرفت. «ایران من» موافق و «گفتمان» مخالف این گزاره بود. گروه «ایران من» نظر داوران را جلب کرد و برنده این رقابت اعلام شد.

مناظره دوم

در دومین مناظره دو گروه «نیک‌آیین» (دانشگاه اصفهان) و «مکث» (دانشگاه اصفهان) برای بحث بر سر گزاره «برای اصلاح ساختار قانون‌گذاری کشور، تمامی شوراهای عالی بایستی منحل شوند» روبه‌روی هم نشستند. گروه «نیک‌آیین» و «مکث» به‌ترتیب موافق و مخالف آن بودند. پس از مشورت داوران این مناظره، گروه «نیک‌آیین» برنده شد و به مرحله نهایی رفت.

خبرهای مرتبط

نشانی: خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، خیابان اندیش، بعد از تالار سبز، جهاددانشگاهی واحد اصفهان