1 مهر 1402

دسته‌بندی: کانون های دانشجویی

نگاهی به مستند «ایران، یک انقلاب سینمایی»

سینما در ایران با افت و خیزهایی روبرو شد و امروز از سینما خبری نیست و در زمینه آثار مستند و داستانی سکوت حاکم است. عجیب است که فیلم‌هایی که طنز نیستند و به‌عنوان طنز تبلیغ می‌شوند مورد استقبال قرار می‌گیرند و تأمل برانگیز است که با پیش‌زمینه تجربه‌های درخشان به نقطه‌ای رسیده‌ایم که این فیلم‌ها طرفدار دارند!

برنامه کانون «برداشت» برای روز سینما

کانون فیلم «برداشت» سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی اصفهان، ویژه‌ برنامه‌‌ اکران و گفت‌وگو درباره‌ مستند «ایران، یک انقلاب سینمایی» ساخته نادر تکمیل همایون را برگزار می‌کند.

شروعی برای «برداشت»

کانون فیلم «برداشت» سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی اصفهان که با حضور جمعی از دانشجویان دوست‌دار سینما تشکیل‌ شده، قرار است هر ماه، میزبان برگزاری دو نشست از سلسله نشست‌های اکران و گفت‌وگو درباره سینمای ایران و جهان باشد.