1 مهر 1402

دسته‌بندی: تازه های نشر

کتاب «تفسیر افنان»

کتاب «تفسیر افنان» به تفسیر چهل سوره آغازین قرآن به ترتیب نزول می‌پردازد و در آن شاخص‌هایی شامل ترجمه، قرائت، تاریخ‌گذاری، نمای کلی، تفسیر آیات،

کتاب ذهن آگاهی جهاد دانشگاهی

کتاب «ذهن‌آگاهی برای زندگی روزمره»

ذهن‌آگاهی چیست؟ ذهن‌آگاهی به‌معنای توجه نشان دادن هدفمند است. هنگامی که افکار، احساسات، رفتار و محیط‌تان را به‌شکلی ژرف می‌نگرید، چیزهای نیرومندی به وقوع می‌پیوندد