31 خرداد 1403

رویدادهای ایکنا

نشست تخصصی «دانشگاه تراز اسلامی»

نشست تخصصی «دانشگاه تراز اسلامی»

نشست تخصصی «دانشگاه تراز اسلامی» با هدف تبیین طراحی نظام جامع فرهنگی و تربیتی دانشگاه‌ها مبتنی بر آموزه‌های اسلامی به‌ همت خبرگزاری‌های ایسنا و ایکنا در اصفهان برگزار می‌شود.  

دوره آموزشی «قرآن به زبان ما»

دوره آموزشی «قرآن به زبان ما»

در این دوره که از سوی معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد اصفهان به مدت 10 جلسه و به‌صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود، تلاش بر این است تا از طریق فنون هرمنوتیک (دانش فهم متن)، شرح و تفسیری مطابق با فهم انسان امروزی از آیات قرآن کریم ارائه شود.

دوره آموزشی «تدبر در قرآن»

دوره آموزشی «تدبر در قرآن»

معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد اصفهان دوره آموزشی «تدبر در قرآن» (سطح مقدماتی) را با عنوان «خوانش قرآن؛ خوانش زندگی» و با رویکرد خیرگزینی و عمل به آن در زندگی برای دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان اصفهان برگزار می‌کند.

نشست قرآن به مثابه متن ادبی

نشست قرآن به مثابه متن ادبی

«قرآن به‌مثابه متن ادبی» نشستی است که به‌صورت ماهیانه به همت خبرگزاری ایکنا در معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد اصفهان برگزار می‌شود. این نشست از فروردین‌ماه سال جاری آغاز شده است و به بررسی قرآن به‌عنوان متنی با ویژگی‌های ادبی می‌پردازد.

1 2