8 خرداد 1403

تأثیر رفتارهای خانواده بر کودک

نویسنده: طاهره شفیعی

یکی از مخرب‌ترین پیامدهای رفتارهای نادرست خانواده و اثرات منفی آن بر رشد و تکامل کودکان است. اختلال در یادگیری، بروز مشکلات احساسی و اختلالات رفتاری و اجتماعی از بارزترین عوارض این اشتباه رفتاری بر سلامت روح، جسم، و روان کودکان است.

مطالب مرتبط