15 آذر 1402

تأثیر رفتارهای خانواده بر کودک

نویسنده: محبوبه صفدریان

یکی از مخرب‌ترین پیامدهای رفتارهای نادرست خانواده و اثرات منفی آن بر رشد و تکامل کودکان است. اختلال در یادگیری، بروز مشکلات احساسی و اختلالات رفتاری و اجتماعی از بارزترین عوارض این اشتباه رفتاری بر سلامت روح، جسم، و روان کودکان است.